watumishiwatumishi
BW. HOSEA E. KASHIMBA                           BW. WILLIAM ERIO
Cheo: Mwenyekiti                                              Cheo: Mkurugenzi
watumishiwatumishi
BW. BENARD KONGWA                                   BW. OSCAR MGAYA
Cheo:Mkurugenzi                                         Cheo: Mkurugenzi
watumishiwatumishi
BW. MAULID BANYANI                                             DK. FRED MSEMWA
Cheo:Mkurugenzi                                                                 Cheo:Mkurugenzi