Wafuatao wana vigezo vya kununua nyumba za WHC:

  1. Wafanyakazi wanaofanya kazi katika serikali kuu, serikali za mitaa, mashirika ya umma, idara binafsi au taasisi nyingine za umma;
  2. Wafanyakazi wanaofanya kazi katika sekta binafsi au wajasiriamali walioajiriwa ambao ni wanachama wa Mifuko ya Pensheni kwa  hiari  au kisheria;
  3. Wanachama wa Mifuko ya Pensheni;
  4. Watanzania wanaofanya kazi katika Mashirika ya Kimataifa ambayo Tanzania inahusishwa;
  5. Watanzania wanaoishi nje ya nchi ambao ni wanachama wa mifuko ya pensheni (kisheria au kwa hiari); pamoja na
  6. Watumishi wa umma waliostaafu.