HATUA NANE (8) RAHISI ZA KUMILIKI NYUMBA YAKO:

 1. Chukua fomu yya kununua nyumba toka ofisi ya WHC au kwenye tovuti ya WHC.
 2. Rudisha fomu iliyojazwa ikiwa na uthibitisho kuwa ni mwajiriwa wa serikali,wakala wa serikali za mitaa idara zinazojitegemea,mashirika ya umma,sahihi ya mwajiri au kiongozi wa  taasisi unapofanyia kazi.
 3. Ada ya maombi ni sh 10,000.
 4. Maombi yako yatapitiwa kwa umakini kulingana navigezo na masharti ya WHC.
 5. Kama umefanikiwa utataarifiwa kwa barua kuthibitisha kukubaliwa maomi yako. Barua zitatolewa kwa wote waliokidhi vigezo vilivyotolewa.
 6. Mauzi ya nyumba za mradi husika yatatangazwa kuwa yamefungwa pindi idadi ya waombaji imefika idadi ya nyumba zilizopo kweye mradi huo.
 7. Unaweza kulipia nyumba kupitia njia zifuatazo:
  •  Kulipia kidogo kidogo wakati shughuli za ujenzi mradi wa nyumba zikiwa zinaendelea na kisha kumalizia kiasi kilichobaki wakati mradi unapokamilika.
  •  Kwa kutumia njia ya mkopo wa muda mrefu ‘Mortgage’ na benki husika.
  • Kutumia njia ya mkopo maalum (‘Tenant purchase’). Mfano: Mradi wa Mkundi.
  •  Kulipa taslimu (Ununuzi wa moja kwa moja).
 8. WHC itafanya utaratibu wa kutafuta hati za nyumba na kisha kuwapatia wanunuzi walioweza kulipa pesa.